Ogólne statystyki serwisu

Liczba oddanych głosów (963)
Zgodność mieszkańców z radą miasta

Najwyższą zgodność mieszkańców z radnymi uzyskały głosowania:


  Zmiana opłat w komunikacji publicznej

  Wydzierżawienia terenów w okolicy LKJ pod Lubelską Akademię Futbolu

  Pozbawienia statusu pomników przyrody dwóch drzew

Najmniejszą zgodność mieszkańców z radnymi uzyskały głosowania:


  Obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlowych, usługowych i ekspozycyjnych oraz prowadzeniem ogródków gastronomicznych

  Przejęcie od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

  Obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlowych, usługowych i ekspozycyjnych oraz prowadzeniem ogródków gastronomicznych