Głosowanie zakończone!

Wyrażenie woli podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody na terenie Lasu Stary Gaj oraz Lasu Dąbrowa

  • Utworzono: 24 Styczeń 2021

Podjęcie uchwały będzie wyrażeniem woli  podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody na terenie Lasu Stary Gaj oraz Lasu Dąbrowa, w szczególności poprzez ustanowienie na tym terenie formy ochrony przyrody przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody. W chwili obecnej Prezydent Lublina już wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z prośbą o przekazanie informacji mających pomóc w objęciu ww. obszarów ochroną, np. w formie zespołu przyrodniczo-parkowego. 

Uchwała ma charakter intencyjny i nie przekłada się na podejmowanie przyszłych działań.

Projekt uchwały.

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  1002_1pdf.pdf