Głosowanie zakończone!

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

  • Utworzono: 24 Styczeń 2021

Projekt zmian w Budżecie Obywatelskim zakłada dwie zmiany:

1. Zmiany w definicji i wartości projektów ogólnomiejskich inwestycyjnych:

- zmniejszenie kwoty projektu z 1,5 mln zł do 1,0 mln zł,

- zniesienie obowiązku by projekt obejmował dwie dzielnice,

-  ograniczenie projektu do dwóch działań inwestycyjnych.

2. Zakaz zgłaszania projektów dot. wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej.

Zmianę pierwszą uzasadnia się zgłoszeniami mieszkańców w trakcie konsultacji, dot. likwidacji obowiązku realizacji projektów ogólnomiejskich inwestycyjnych na dwóch dzielnicach, co za tym idzie zmniejszeniem budżetu projektów (bo mogą być  realizowane tylko na jednej dzielnicy). Ograniczenie projektu do 2 działań inwestycyjnych tłumaczy się koniecznością sprawniejszego realizowania projektów. Zmiana drugi tłumaczona jest potrzebą racjonalnego wydatkowania środków publicznych i koniecznością pokazywania efektów Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  984_1___zmiany_w_budzecie_obywatelskimpdf.pdf