Głosowanie zakończone!

Przejęcie od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

  • Utworzono: 11 Grudzień 2020

Projekt uchwały dot. przejęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Zgodnie z przepisami powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. W tym momencie  Powiat Lubelski prowadzi bibliotekę w Lublinie przy ul. Karłowicza (tj. poza granicami Powiatu Lubelskiego).  W przypadku przejęcia zadania od Powiatu Lubelskiego, Miasto Lublin będzie prowadzić bibliotekę dla mieszkańców Powiatu Lubelskiego. Docelowo ma się to odbywać o istniejącą sieć, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Szczegóły zostaną ustalone w porozumieniu między samorządami. W szczególności zostanie określona wysokość środków finansowych jakie Powiat Lubelski przekaże na rzecz Miasta Lublin. W 2019 roku koszty funkcjonowania biblioteki Powiatu Lubelskiego wyniósł 300 tys. zł. Zatrudnia 3 pracowników: dyrektora, instruktora, księgową.

Do obowiązków biblioteki powiatowej należą:

  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminy i biblioteki publiczne na terenie powiatu zadań określonych ustawą o bibliotekach,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej,
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie.

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  957_1pdf.pdf