Głosowanie zakończone!

Ustalenie wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

  • Utworzono: 16 Listopad 2020

Rada Miasta co roku podejmuje uchwałę ws. ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych. Pojazd usuwa się z dróg publicznych, gdy np. jest pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, czy został postawiony na tzw. kopercie bez karty parkingowej. Ustawodawca przewidział maksymalną wysokość tych opłat. Nie mogą być one wyższe niż realnie poniesione koszty. Miasto Lublin ogłosiło przetarg na usuwanie pojazdów i ich przechowywanie. Nie może więc pobierać więcej niż płaci zewnętrznym firmom. W przypadku pojazdów powyżej 3,5t oraz przewożących materiały niebezpieczne firmy żądają jednak większej kwoty niż maksymalna dopuszczona opłata. Oznacz to, że w takich przypadkach miasto Lublin będzie musiało dopłacać do usług. Podobnie w przypadku, gdy właściciel nie odbierze swojego pojazdu ze strzeżonego parkingu.

Stawki opłat:

W przypadku, gdy auto zostanie usunięte przez właściciela przed jego usunięciem przez firmę zewnętrzną, wtedy pobiera się połowę wyżej wymienionych stawek.

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  894_1pdf.pdf