Głosowanie zakończone!

Wydłużenie obowiązywania strategii rozwoju Miasta Lublin

  • Utworzono: 15 Listopad 2020
  • Zaktualizowano: 15 Listopad 2020

Uchwała dot. wydłużenia obowiązywania Strategii rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020 do roku 2021. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie strategii rozwoju nie jest obowiązkowe*. Raport z wdrażania aktualnej strategii zatrzymał się na roku 2015.

W uzasadnieniu uchwały wpisano, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika z tego, że prace nad nową strategią się opóźniają i nie będzie ona gotowa do końca roku. Przyczyny opóźnień są obiektywne i racjonalne: pandemia koronawirusa uniemożliwia prowadzenie partycypacyjnego tworzenia dokumentu, dokument musi być spójny ze ze strategicznymi dokumentami wojewódzkimi, które właśnie powstają a nie wiadomo kiedy zostaną uchwalone w ostatecznym kształcie.

W uzasadnieniu nie odniesiono się do kwestii czy ewentualny brak strategii rozwoju jest dla gminy zagrożeniem.  


* -  dr Jerzy Tutaj "Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego", w: „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”,  2018 (2), s. 35–44

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  907_1pdf.pdf