Głosowanie zakończone!

Zgoda na lokalizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Gospodarczej w Lublinie

  • Utworzono: 29 Sierpień 2020
  • Zaktualizowano: 29 Sierpień 2020

Uchwała dot. wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji mieszkaniowej w trybie tzw. Lex Deweloper. Oznacza to, że na ul. Gospodarczej powstałoby osiedle mieszkaniowe, zamiast przewidzianej w miejscowym planie strefy aktywności gospodarczej. Inwestor spełnił wszystkie ustawowe wymagania a mieszkańcy, w trakcie konsultacji nie zgłosili żadnych uwag.

Ze szczegółową  dokumentacją można się zapoznać na stronie wniosku lub w załączonym uzasadnieniu do uchwały.

Film przekazany przez Inwestora:

https://drive.google.com/drive/folders/1oM60Y3Q_YdmyZYTrfgOBs7o0gukFy5ff

Wizualizacje przekazane przez Inwestora: