Głosowanie zakończone!

Nadanie nazwy ulicy Korpusu Ochrony Pogranicza przyszłemu przedłużenia ul. Zelwerowicza

  • Utworzono: 19 Czerwiec 2020
  • Zaktualizowano: 19 Czerwiec 2020

Projekt dotyczy nadania nazwy ulicy ciągnącej się między ulicami Sławinkowską a Bohaterów Września (dzielnica Sławin) - przyszłe przedłużenie ul. Zelwerowicza. Ulica miałaby nosić nazwę Korpusu Ochrony Pogranicza.

Rada Dzielnicy Sławin

Rada Dzielnicy Sławin na posiedzeniu w dniu 3.02.2020 r. zajęła stanowisko w sprawie nazwania nowego odcinka ulicy (od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej). Rada Dzielnicy Sławin w trybie §13 Statutu Dzielnicy, po dyskusji i analizie, zaopiniowała pozytywnie nazwę: ul. Korpusu Ochrony Pogranicza.

Przed zagłosowaniem w tym projekcie uchwały koniecznie zapoznaj się z dołączonymi plikami. Pobierz je na swój dysk i otwórz za pomocą odpowiedniego programu.

  771_1pdf.pdf