Głosowanie zakończone!

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Kraśnickiej i Bohaterów Monte Cassino

  • Utworzono: 19 Czerwiec 2020
  • Zaktualizowano: 19 Czerwiec 2020

Zmiana planu dot. wyłącznie małego fragmentu istniejącego planu (zakres istniejącego planu zaznaczono na pierwszym obrazku na fioletowo, obszar objęty zmianą zaznaczono na drugim obrazku). Zmiana miała by polegać na zmianie przeznaczenia terenu z ciągu pieszego na dojazd do parkingu Parafii Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka.

Szczegółowe informacje znajdują się w powiązanych plikach